Selbu trekkspillklubb, Selbu gammeldanslag og Selbu felebyggerlag arrangerte i helga Trollspæll.  Arrangementet foregikk i Innbygda på forskjellige arenaer og det var konserter for både liten og stor både fredag og lørdag.  I tillegg til konsertene var det også mulig å bli med på dansekurs på gamle Innbygda skole.

Nesten 50 personer i alle aldre var i full sving på dansegulvet da Nea radio kom på besøk. Selbu trekkspillklubb sørga for god dansemusikk og både vals, ringlender og polka ble innøvd i løpet av tre timer.

Danselærerne Randi Torgersen fra Oslo og Sturla Eide, felespiller fra Orkdal, var meget godt fornøyd med oppmøtet: