Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Samtidig falt antall norske overnattinger som skyldes sesongcamping. I alt ble det registrert 2.683.838 gjestedøgn i trøndelagsfylket, dermed en nullvekst på antall samlede kommersielle gjestedøgn i 2017, heter det i ei pressemelding fra Trøndelag Reiseliv.

USA økte med 99,9 prosent

Utenlandstrafikken til Trøndelag har hatt en økning på +2,7 prosent i samlet kommersiell overnatting, mens Norge som helhet hadde en økning på +2,3 prosent. Tyskland er fortsatt største incoming marked i Trøndelag med 154.714 gjestedøgn i 2017, etterfulgt av Sverige (80.320), Nederland (32.212) og Storbritannia (29.272). USA øker med 99,9 prosent og klatrer med 14.138 flere samlede kommersielle gjestedøgn i 2017.

- Vi legger i år all markedsinnsats i våre største utenlandske markeder for å oppnå best mulig resultat, samtidig som vi ser potensialet i nye markeder som USA og Kina. Vi har planlagt markedsaktiviteter sammen med Innovasjon Norge i USA. Når det gjelder Kina, har Trøndelag per i dag 3.119 kommersielle gjestedøgn, men vi må regne med at kineserne blir å oppdage Trøndelag i løpet av kort tid, og da er det viktig å ta noen valg. Derfor jobber vi nå med å få kulturforståelse og markedsinnsikt i det kinesiske markedet for å tilrettelegge for de kunder man ønsker å ha, samt for å ta de rette beslutninger i markedsføringen, sier reiselivssjef Petra Sestak.

Nesten 10.000 flere internasjonale gjestedøgn på Oppdal

Stort sett de fleste i Trøndelag har hatt en oppgang i kommersielle samlede gjestedøgn i 2017. Oppdal er den store vinner med 9.234 flere kommersielle gjestedøgn (+31,6 prosent fra utlandet i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Tyskland har passert Nederland og er nå største marked på Oppdal. Utenlandstrafikk har økt også i følgende regioner: Innherred (+5.646/+26,7%), Namdalen (+4.548/+12,2%), Orkdal-regionen (+4.142/+41,4%), Hitra/Frøya (+3.628/+4,3%), Rørosregionen (+61/+0,2) og Røros (+60/+0,4%).

Disse regionene viser prosentuell en økning på nasjonale overnattinger: Trondheim +2,7% (+26.319), Stjørdal +12,2% (+19.295), Rørosregionen +3,8% (+7.959), Hitra/Frøya +5,2% (+3.173), Røros +2,2% (2.274).

Gåsehudopplevelser

I Trondheim går kapasitetsutnytting, oppholdstid og pris per disponibelt og solgt rom opp. Kommersielle gjestedøgn basert på kurs- og konferanse øker. 76,2% av hotellovernattinger i Røros er basert på ferie- og fritidgjester.

- For å være konkurransedyktige i det globale reiselivet må vi utvikle flere gåsehudopplevelser, jobbe enda mer målrettet mot definerte målgrupper og øke satsingen på hele året. Vi er nødt til å tenke innovativ og etablere allianser både i regionen og utenfor for å utnytte synergier, sier reiselivssjef Petra Sestak.

Samlede kommersielle overnattinger fordelt på regionene

Trøndelag har en nullvekst på antall samlede kommersielle gjestedøgn i 2017, mens landet for øvrig øker med 0,6 prosent fra januar til desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Nedgangen skyldes sesongcamping som går ned med -41,6 prosent (120.328 færre gjestedøgn i 2017). Ser man bort fra sesongcamping, har Trøndelag en større økning på antall nordmenn enn Fjord-Norge (5,5%) og Nord-Norge (3,1%). Hotellovernattinger i Trøndelag øker med 1,6% (+30.197) i 2017, men taper markedsandeler. Landsdelens andel av hotellmarked har gått ned fra 8,32 prosent i 2016 til 8,22 prosent i 2017. For campingplassene og hyttegrendene har markedsandelen gått opp fra 7,64 prosent til 7,70 prosent, inklusisv det som kalles sesongcamping.