I juryens begrunnelse heter det «Prosjektet skårer høyt på tema, innovasjonsgrad og overførbarhet. Det skiller seg spesifikt ut ved at det inkluderer flere sektorer som landbruk, energiforsyning og IKT.»

Administrerende direktør Arnt Sollie er svært stolt over at Ren Røros mottar prisen.

- Pristildelingen er en anerkjennelse av den satsingen vi hele tiden gjør for å bidra til en grønnere verden, og viser at Ren Røros ligger helt i tet blant energiselskapene i Norge som arbeider med innovasjon og grønn omstilling. Med Gullmøkka har vi vist at teknologi kombinert med lokal energiproduksjon fra solceller og vind kan levere et mer bærekraftig alternativ til kunstgjødsel, sier Sollie i en pressemelding.

Skal elektrifisere gjødselproduksjonen

Prosjektet Gullmøkka blir formelt stiftet som selskapet ReNeo høsten 2021. ReNeo skal være en totalleverandør til bonden av komplett løsning for elektrifisering av gjødselproduksjon. Planen er at 20 pilotenheter skal utrulles over hele landet og tas i bruk i 2022.

- Ren Røros ønsker å bidra til bærekraftig elektrifisering av fossile prosesser. Sammen med N2 Applied har Ren Røros gjennomført et pilotprosjekt som leverer et mer bærekraftig alternativ til kunstgjødsel. Med prosjektet Gullmøkka elektrifiseres gjødselproduksjonen i landbruket lokalt hos bonden. Ved å bruke teknologi fra N2 Applied og lokal strømproduksjon kan dette gjøres på en smart måte ved å utnytte variasjoner i markedspris og nettkapasitet, sier Ren Røros videre i pressemeldingen.

Målet for prosjektet er å bidra til betydelige samfunnsøkonomiske fordeler, blant annet at strømnettet ikke trenger å rustes opp, bonden trenger ikke å oppgradere sin hovedsikring og klimautslippene fra melk- og kjøttproduksjonen kan reduseres med hele 30 %.

Ren Røros startet prosjektet Gullmøkka i 2020 sammen med N2 Applied.

Vi har tidligere skrevet om prosjektet her.