- Orkland/Namsos-kontrakten har lenge stått høyt på vår ønskeliste, og at vi nå er tildelt kontrakten med oppstart 1. september kjennes veldig bra, sier daglig leder i Svevia, Lars Reitan.

Svevia har driftskontraktene i Stjørdal og Røros fra tidligere, og med de nye kontraktene er Trøndelag fylkeskommune Svevias største og viktigste oppdragsgiver.

- Vi har allerede et godt samarbeid med fylket som kontraktspartner og det er veldig gledelig at vi nå kan utvide samarbeidet ytterligere, sier Reitan.

Flere hundre kilometer

Orkland omfatter oppdraget drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene på fylkesveger og fylkeskommunale gang- og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Total veglengde på Orkland-kontrakten er cirka 584 km, inklusive gang- og sykkelveger.

Vant kontrakt: Fra venstre mot høyre: Raymond Grønvold, Håvard Berre, Lars Reitan, Ragnar Sætern, Mattias Moström. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

I Namsos omfatter oppdraget drift- og vedlikehold av fylkesveger i Trøndelag fylke. Dette omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene. Kontrakten gjelder for fylkesveger og fylkeskommunale gang- og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Namsos og Flatanger kommune samt deler av Steinkjer, Overhalla og Osen kommuner.

Total veglengde på Namsos-kontrakten er cirka 667 km, inklusive gang- og sykkelveger.

Trenger flere medarbeidere

Reitan sier de nå står foran en intensiv periode hvor det er mange ting som må på plass, først og fremst kontrahering av underleverandører og rekruttering av nye medarbeidere.

- Stillingsannonsene er allerede ute, så vi håper interesserte tar kontakt, sier daglig leder i Svevia, Lars Reitan.

Kontraktssummer

Orkland: kr 329.740.000 kroner, ekskl. MVA

Namsos: kr 395.716.990 kroner, ekskl. MVA