- Høye strømutgifter gjør de frivillige organisasjonene fortsatt har behov for strømstøtte. Nå har vi et godt system for støtte på plass og vi forventer at frivilligheten også får forlenget sin støtte, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Mange frivillige organisasjoner har store strømutgifter i et mangfold av bygg og anlegg. Disse har ofte ikke en stor egenkapital å tære på, spesielt ikke etter en utfordrende pandemi. Over 2200 organisasjoner har så langt søkt om strømstøtte i ordningen som dekker ut mars. Frist for å søke er 15. mars.

Frivillighetens år

- 2022 er frivillighetens år. Vi vil selvfølgelig heller bruke pengene på aktiviteter rundt om i lokalsamfunn over hele landet enn særskilt høye strømregninger. Vi har alle savnet fellesskapet frivilligheten gir de siste årene, og vi trenger alle ressurser vi har til å samles og komme i gang med alle de ulike sakene og aktivitetene vi brenner for, sier Slotterøy Johnsen.