I lengre tid har Oppdal kommune slitt med å få på plass vikarleger i sommer, og kommunen sliter fra før med å fylle den ene av i alt åtte legehjemler, etter at Katrine Gullestad går over i annet arbeid 1. september. Gullestad har 650 pasienter på sin liste.

Kommunen har hatt flere krisemøter med legene og to utlysningsrunder, men situasjonen har ikke latt seg løse. Med kun uker igjen til sommerferien, står kommunen fortsatt uten ferievikarer i flere uker, skriver OPP som omtale saken først.

Kommunedirektør i Oppdal, Ole Bjørn Moen, foreslo i forkant av torsdagens kommunestyremøte tre grep for å løse krisen mer permanent.

I to saksfremlegg foreslo kommunedirektøren:

  • Etableringstilskudd til ledig fastlegehjemmel på 300 000 kroner

  • Opprette ytterligere en turnuslege stilling fra 1. september

  • Innføring av eget tilskudd til fastleger uten spesialisering

Etableringstilskuddet gis med en bindingstid på tre år med årlig nedtrapping. Dersom legen velger å forlate stillingen før denne perioden er omme, blir vedkommende nødt til å betale deler av tilskuddet tilbake, står det i saksframlegget til kommunestyret.

Vedtatt, men ikke uten diskusjon

Fastlegeordningen funger slik at hver fastlege eier sin egen pasientliste, og får denne tildelt av kommunen, noe kommunedirektøren anslår koster nærmere en million kroner.

- Dette er et tilskudd for å få på plass en ny lege, som må kjøpe pasientlisten til den avtroppende legen. Det kan koste fra 7–900 000 kroner, sier kommunedirektør Ole Bjørn Moen til OPP.

Kommunestyrerepresentant for Oppdal Venstre, Haakon Nordseth, tok kommunestyremøtet til orde for en annen løsning enn den kommunedirektøren foreslo.

– Alle i den eksisterende legegruppa kan da si opp sin stilling og søke på den ledige hjemmelen for å få dette tilskuddet. Å legge ut et slikt åte er ikke den beste løsningen, mente Nordseth, ifølge OPP.

Dette spørsmålet fra Nordseth om driftsform, fikk kommunedirektøren til å reagere, som tydelig ba kommunestyret drøfte torsdagens sak.

– Saken om driftsform er ikke på dagsorden. Om dette skal vurderes, må vi ta opp habiliteten til Vikan (Ingvild journ.anm) og Hals (Elisabeth, journ.anm) på nytt, sa Moen, ifølge OPP.

Moen mente tydelig at Vikan (SV) og Hals (V) ville blitt inhabile i en ev. sak om ny driftsmodell. Hals ( er omgangsvenn med den avtroppende fastlegen, mens Vikan er mor til en av kommunens fastleger. Ingen av de to ble kjent innhabile i torsdagens sak.

Uten noen alternative forslag, ble kommunedirektørens innstilling om etableringstilskudd enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtok samtidig å innføre et tilskudd til fastleger uten spesialisering på 60 000 kroner. Tilskuddet gjelder i fire år. Kommunedirektørens innstilling om å opprette ytterligere en turnuslegestilling ble også vedtatt. Forslag fra Tor Snøve (Ap) i forrige kommunestyremøte gjorde at saken ble hasteutredet i torsdagens møte. Opprettelse av ytterligere en turnuslegestilling medfører en utgift på 184 000 kroner i 2022, en utgift Statsforvalteren tar for inneværende år, sier Snøve til OPP.