Det har stormet rundt Helseplattformen de siste dagene. Det er nå en måned siden Trondheim kommune, som de aller første, tok i bruke det nye pasientjournalsystemet.

Flere leger, som har tatt i bruk systemet, har funnet det tungvint, omstendelig og med omfattende inntastinger for godkjenning av for eksempel medisin.

I et intervju med NRK nylig kalte to av legene ved kommunens legevakt, litt spøkefullt, systemet "helvetesplattformen".

Det falt ikke i god jord hos Helse og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli.

- Nei, jeg synes det er litt respektløst på sett og vis, for nå får pasienter i Midt-Norge et journalsystem de har ønsket seg i mange år sier Dehli til Nea Radio.

- Vi er klar over problemene og vi foretar stadig tilpasninger og justeringer fortsetter Dehli. Det er opplæring og tilpasning som skal til, de som har lært seg dette bruker slett ikke så lang tid i følge Dehli.

Vært i møte med Statsforvalteren

Men, det er ikke bare legene ved legevakta som har slitt med det nye systemet. Som Nea Radio kunne melde 9. juni gikk legene ved Øya Legesenter til det skritt å melde Helseplattformen inn til Statsforvalteren i Trøndelag. De var rett og slett bekymret for uforsvarlig drift av legesenteret.

Lege Bjarne Austad sa da at Helseplattformen er et veldig uoversiktlig system og at det er veldig lite intuitivt.

Nå bekrefter Helse og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli at det allerede har vært møter med Statsforvalteren.

- Vi har kjent til disse bekymringsmeldingene i lang tid, og dette er jo ikke en situasjon vi ønsker å være i, så vi jobber hele tiden med å løse problemene som blir meldt inn fra brukerne. sier Dehli.

- Fikk dere kritikk fra Statsforvalteren ?

- Nei, det kan jeg ikke si vi gjorde sier Wenche Dehli. Vi har full åpenhet om bekymringsmeldinger vi får og Statsforvalter er trygg på at vi går inn på alle problemstillinger og løser dem, eller presenterer en plan for å løse dem.

Her kan du høre intervjuet med Wenche Dehli