Pressemelding fra Stjørdal kommune/Lene Fjellstad

Denne vaksinetypen er i første omgang fra Pfizer, og er oppdatert for å være bedre tilpasset omikronvarianten. Vaksinen skal kun tilbys som oppfriskningsdose, og de opprinnelige vaksinene skal benyttes til grunnvaksinering. Vi kan også benytte de opprinnelige vaksinene til oppfriskningsdose om den som vaksineres ønsker det.

Kliniske studier ligger til grunn for godkjenning av den nye vaksinetypen som viser seg å ha god immunrespons mot det opprinnelige wuhan-viruset og bedre immunrespons mot omikron. Forskere anser at de nye vaksinene kan gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men de opprinnelige vaksinene gir minst like god beskyttelse mot alvorlig sykdom, forteller leder for vaksineteamet, Stina Mostervik. Hun understreker at de som nylig har fått oppfriskningsdosen med opprinnelig vaksine, ikke trenger ikke en ytterligere dose av den nye vaksinen fordi den dosen som allerede er gitt vil gi god immunitet mot alvorlig sykdom.

Vaksineteamet vil fortsette å vaksinere med de opprinnelige vaksinene vi har tilgjengelig fram til leveransen av den nye vaksinen. - Du kan utsette din opprinnelige vaksinetime dersom du ønsker å vente på den nye vaksinen, forteller Mostervik.

3000 stjørdalinger har fått 4. dose

Kommunen følger helsemyndighetenes råd, og ligger godt an i forhold til anbefalingene som er gitt derfra om vaksinering av gruppen 65 år og eldre. - Det er allerede cirka 3000 stjørdalinger i denne aldersgruppen som har fått 4.dosen, og alle over 70 år har fått tilbud om en 4.dose Covid-vaksine så langt. Dette gjør oss mer robuste til å stå imot en ny smittetopp, og vaksinerte har mer motstandskraft mot alvorlige sykdomstilfeller. Vaksineteamet har daglig vaksinering ved gamle legevaktas lokaler i Gjensidigebygget, og vi vil holde fram så lenge det er nødvendig, sier Mostervik.

Venter på klarsignal for å vaksinere gruppen 18 – 64 år

Om kort tid vil kommunen få beskjed om når vi skal starte vaksinering av risikogrupper i alderen 18-64 år. Mostervik forteller at det også er en del spørsmål om en mulig 5.doser til de med høy risiko for alvorlig sykdom. - Det har ikke kommet klarsignal for 5.dose for de med alvorlig immunsvikt, men de det vil bli aktuelt for vil bli definert når det nærmer seg, avslutter Stina Mostervik.