Lørdag har du sjansen til å oppleve god gammeldags slåttonne om du tar turen til Kalsa ved Aursunden.

Det sier Tove Gløtheim Ryttervold, som har fått med seg dreng Jan Morten Sandnes til å kjøre både sleprive og slåmaskin med hest.

Gresset skal så henges opp i hersjer og i følge Sandnes, skal dette ikke gjøres med høygaffel, men med hendene.

Nå håper både drengen og Tove at publikum kjenner sin besøkelsestid og kommer innom, og veldig gjerne, deltar på vinnja:

Hør intervju her: