I 2015 kontrollerte Statens vegvesen beltebruken blant 40.500 busspassasjerer. Så mange som 10.000 satt usikret, selv om de hadde belte tilgjengelig.

Skadepotensialet er stort

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få.

- Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt.

De yngste dropper beltet

Andelen busspassasjerer med belte stiger med alderen, og er høyest blant de over 60. I alderen 15-20 år er det kun 1 av 10 som oppgir å bruke belte i busser med belte.

Årsaken kan være sosial aksept. Så mange som 4 av 10 i alderen 15-20 år mener det ikke er sosialt akseptert å feste beltet på busser med belte. De yngste er også de som tar mest buss.

- På bussen blir man påvirket av de man reiser sammen med. Hvis du bruker beltet, kan du bidra til at også de andre på bussen husker at beltet må på. Da blir turen enda tryggere for alle, sier Henden.

Vet ikke at det er påbudt

3 av 10 busspassasjerer er ikke klar over at det er påbudt å feste beltet i busser med belte. I løpet av uken håper Statens vegvesen å øke bevisstheten.

- Neste gang vi kjører bilbeltekontroller over hele landet vil passasjerer som ikke bruker beltet få gebyr, fordi vi mener dette er så viktig at vi må ta i bruk strenge virkemidler, sier Henden.

I beltekontrollene denne gangen vil vi bare sjekke beltebruken i klasse 3-busser. Det vil si langdistansebusser som ikke har ståplasser, men bare sitteplasser med setebelte til alle sine passasjerer.

Ta testen, sjekk hvor tung du blir i fart på http://www.vegvesen.no/belteibuss

Følg Bilbelteløftet på Facebook - https://www.facebook.com/bilbelteloftet

Fakta om beltebruk i buss:

44 prosent* oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss der det er montert belte. Blant de yngste (15-20 år), er det kun 9 prosent som oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss. Til sammenlikning er det nær 100 prosent som oppgir at de bruker belte i personbil.

Busspassasjerer i alle aldre som ikke bruker belte, oppgir at årsaken er «gammel vane» (50 prosent) og at de glemmer det (45 prosent).

Totalt sett oppgir 13 prosent at de i svært stor grad mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss. Jo eldre man er, jo mindre sosialt akseptert er det:

Hele 41 prosent av de aller yngste (15-20 år) mener det er sosialt akseptert, mot 3 prosent av de over 60 år.

I alderen 20-29 år, og 30-39 år, er andelen som i svært stor grad mener det er sosialt akseptert, henholdsvis 22 og 21 prosent.

7 av 10 tror det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.

7 av 10 vet ikke hva gebyret er for å glemme beltet i busser med belte. 1 av 10 tror at man ikke kan få gebyr.

  • 77 prosent av respondentene tar buss med monterte belter tre ganger i året eller oftere (Opinion, 2015)

Ulykkestall

Drepte og skadde personer i rutegående busser, privat minibuss og annen buss /turvogn, 2009-2014:

2009: 1 drept, 5 hardt skadd, 97 lettere skadd

2010: 4 drept, 4 hardt skadd, 119 lettere skadd

2011: 4 drept, 14 hardt skadd, 81 lettere skadd

2012: 2 drept, 5 hardt skadd, 91 lettere skadd

2013: 5 drept, 11 hardt skadd, 86 lettere skadd

2014: 7 drept, 7 hardt skadd, 68 lettere skadd

2015: 1 drept (foreløpig tall. Antallet hardt /lettere skadd blir klart i mai /juni)

Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker, men en gjennomgang Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gjort av beltebruk i bussulykker fra 2005 til 2013, har vist at de fleste som mistet livet eller ble hardt skadd, ikke hadde brukt belte.

Mangel på bilbelte er den faktoren som oftest er registrert som avgjørende årsak til omfanget av en bilulykke.

Et eksempel

«Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E6 ved Trones i Namsskogan kommune 29. juli 2014»:

Sveitsisk turistbuss. 16 passasjerer og en sjåfør. Føreren og 13 passasjerer brukte de monterte topunktsbeltene i bussen

Fire passasjerer omkom i ulykken, og tre av disse brukte ikke belte

Ulykken viser igjen den avgjørende viktigheten av bilbeltebruk for å overleve en ulykke

Rapporten: http://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2015-03

Dette sier loven

Det er påbudt å bruke setebelte i alle kjøretøy der det er montert.

Dette sier loven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7

Ekspressbusser og liknende skal ha belter. (Klasse 3-busser)