Kommunestyret i Tydal utsetter riving av Idrettshuset.

Det betyr at huset blir stående iallefall til 2018.

Om huset til da kan benyttes, det sa kommunestyret ingen ting om, men det ligger ingen midler i budsjettet som tilsier en gjenåpning.

- Det viktigste for oss er likevel at huset ikke blir revet. Det sier leder i Kulturens Venner, Tore Lunden, i en kommentar. - På kulturens vegne ser vi også fram til et nytt kulturhus, selv om vi mener det gamle kunne vært brukt, uten å innføre eiendomsskatt.