Omlag 30 tilhørere fra Brekken og Glåmos har møtt opp for å følge budsjettmøtet direkte fra Christianus Sextus i Storstuggu.

Rådmannen innstiller at skolene i begge disse bygdene legges ned for å berge budsjettet. Formannskapet har lovet at skolene ikke skal ofres denne gangen, men bygdefolket er lei av å til stadighet måtte forholde seg til dårlig kommuneøkonomi. Derfor har de startet prosessen med å utrede et privat alternativ.

Følg vår sending fra kommunestyremøtet på nett og eter.