Onsdag 26. november ble siste fiskedag fra båt i Aursunden sesongen 2014. Utstyret ble tatt opp av sjøen på ettermiddagen mens isen la seg rundt båten.

De siste to ukene ble det innveid litt over 1.100 kg sik, slik at total fangst for sesongen 2014 endte på 29.535 kg - godt over prosjektmålet på 25 tonn.

Rørosfisk AS som administrerer sikfisket håper at mange vil isfiske så snart isen er trygg, slik at dette viktige kultiveringsarbeidet også fortsetter utover vinteren.