- Mange bobiler i Norge er registrert for en totalvekt på 3,5 tonn, og ofte veier de nesten det uten normal last. Når bilen så fylles med passasjerer og bagasje, blir de ofte for tunge for dekkene og felgene, sier Katrine Køste, produktsjef i dekkjeden Vianor.

Det er flere grunner til at så mange bobiler registreres i laveste vektklasse.

- De færreste som kjøper bobil og campingvogn har førerkort som tillater kjøring med bil som veier over 3500 kilo. Dessuten ønsker mange en bobil i lettvektklassen fordi den har lavere bomavgifter og fergepriser, sier hun.

Køste mener det er forvirrende at bobiler som er registrert med den laveste totalvekten på 3500 kilo, kun har en ørliten margin å gå på før de blir overlastet.

- Mange bobileiere tror de kjører rundt i en normalt lastet bil, men ved en vektkontroll viser det seg at bilen er overlastet. Bobilen er rett og slett blitt overvektig etter at den er lastet opp for å dra på tur, sier Køste.

Det er viktig å passe på at felgene og dekkene tåler den vekten bobilen faktisk har. Selv om en bobil er registrert til under 3500 kg, er den bygget for større vekt.

Ifølge Køste bør bobiler tyngre enn 3500 kilo utstyres med mer solide felger.

- De originale stålfelgene som bilene ofte leveres med, er tilpasset bilens vekt. Går man over til aluminiumsfelger, tåler de langt mer . De er noe dyrere, men holder lenger.

Farlig i trafikken

Daglig leder Bente Arnesen i Oslo Caravan er enig i at for høy last og for svake hjul er en dårlig kombinasjon, og at det kan gå utover trafikksikkerheten.

- Når man skaffer seg en bobil, bør man forsikre seg om at man har rundt 500 kilo å gå på. Med møbler, bagasje, drivstoff, vann og passasjerer er man fort oppe i et par hundre kilo, sier Arnesen.

Ifølge Arnesen må man også tenke gjennom hvor mange personer man vanligvis har med seg i bilen, og at bobilen er utstyrt med hjul som tåler tyngden av bilen og lasten.

- Vi har hørt om flere episoder der biler som er altfor tunge har mistet kontrollen på veien, sier hun.

Hun mener produsentene av bobilene ikke beregner nok lastvekt.

- Når de opplyser om hvor mange personer bilen tåler, beregner de at én person veier 75 kilo. Det sier seg vel selv at mange sjåfører er tyngre en dette. Vi pleier å spøke med at både sjåføren og kona bør være av den slanke typen, sier Arnesen.

Får skader

Martins Agenturer AS, Nordens største importør av felger, får ofte henvendelser fra kunder som har oppdaget skader på hjulene på bobilen.

- Hvis en bobil er utstyrt med felger som ikke er beregnet for bobilens faktiske totalvekt, vil skadene komme gradvis som en følge av for tung vekt. Har man for svake felger vil de før eller senere begynne å slå sprekker, gjerne i overgangen mellom eikene og felgbanen, sier Rune Andersen i Martins Agenturer.

Dagens regelverk er ikke tilpasset faktiske forhold, ifølge Andersen.

- Når en bobil kan registreres ned til lavere totalvekt for at den skal "passe" en annen førerkortklasse, er det noe som ikke er som det skal. I praksis blir da bobilene ulovlige så fort de lastes opp med bagasje, sier han.

Flere kontroller

Statens vegvesen har økt kontrollaktiviteten langs norske veier de siste årene. Det medfører at også flere bobiler kontrolleres. Overskrides vekten bilen er registrert for, får eieren et forelegg eller gebyr i henhold til foreskrift om gebyr for overlastning.

- Ved grov overlast anmeldes forholdet til politiet. Påtalemyndigheten gjør da en individuell vurdering av anmeldelsen, sier senioringeniør Tron Ersvik ved Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen.

Han har ingen statistikk på hvor mange bobiler som blir veid, men dette inngår i mange av kontrollene.