Som ventet gikk kommunestyret på Røros inn for å la Røros F&B Group få servere øl ved sine produksjonslokaler i Havsjøveien.

Ordfører Hans Vintervold var en av flere kommunestyrerepresentanter som var inhabile og fratrådte møtet under behandlinga av saken.