Finansmannen og investoren Jon Harald Nordbrekken slår tilbake mot påstander om skivebom om Verket Røros.

I midten av oktober sa Nordbrekken at Røros kommunes satsing på Verket har gått ut over primærtjenestene og eiendomsskatten i kommunen.

Både tidligere styreleder i Verket, Ingulf Galåen, og Røros-ordfører Hans Vintervold svarte at dette er feil og kalte Nordbrekkens uttalelser for "skivebom".

Nå slår Nordbrekken tilbake.

- Store underskudd ved Verket har stor betydning for kommuneøkonomien. Egenkapitalen i Verket blir redusert med to millioner i året og gjelda har økt kraftig. Verdien av aksjene i kommuneregnskapet må også reduseres når egenkapitalen synker. Jeg mener at ordfører Vintervold snakker mot bedre vitende, eller så skjønner han ikke betydningen av det han snakker om, sier Nordbrekken.

Han er overbevist om at satsingen på Verket fører til et redusert tjenestetilbud i Røros kommune.

Bruker pengene feil!

- Kommunen bruker pengene sine feil og sier opp folk i operative tjenester, lærerstillinger, hjemmesykepleier, barnehageassistenter osv. Kommunen har sjøl satt seg i en forferdelig situasjon og investert i ting som ikke har gitt forventet inntekt, og da går det på bekostning av andre ting, mener Nordbrekken.

- Kommunen burde ikke satse på kommersiell næringsvirksomhet. Der har kommunen lyktes dårlig, sier Nordbrekken som også stiller spørsmål ved kompetansen til de som sitter i ulike styrer.

- Jeg har et inntrykk av at styreverv deles ut til kolleger i politikken som ikke har kompetanse, tordner Nordbrekken.

Hør intervju med Nordbrekken her:

Ordfører Vintervold: - Verket har ikke påvirket tjenestetilbudet

- Jeg har stor respekt for Nordbrekken,  men det er feil når han sier at  inntektene er borte.  Jeg ser heller ikke sammenhengen mellom Verket og at kommunen har skrevet ut høyere eiendomsskatt.  Dersom vi ikke får orden på økonomien rundt verket på sikt, kan det påvirke tjenestetilbudet, men det har ikke skjedd så langt, svarer ordfører Hans Vintervold på kritikken fra Nordbrekken.

- Det er heller ikke riktig at vi har sagt opp ansatte, men har tatt en betydelig nedskjæring ved blant annet at folk har sluttet. Nordbrekken har rett i at inntektene i Verket har sviktet, men han tar feil når han mener at Verket har rasert det kommunale tjenestetilbudet, sier Vintervold:

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6794