Trøndelag ligger litt over snittet for landet, som har en uføreandel på 10,5 prosent. På landsbasis er 366 323 personer i utgangen av juni i år uføretrygdet.

Det skriver NAV i en pressemelding.

Laveste andel i Trondheim

Antall uføretrygdede går ned i 13 av fylkets 38 kommuner. Nedgangen det siste året er størst i Namsskogan, hvor det er 11,3 prosent færre uføretrygdede sammenlignet med 2.kvartal 2022. Røyrvik er kommunen hvor vi finner den største økningen, på 10 prosent.

Andelen uføretrygdede er høyest i Meråker (17,4%), Tydal (16,7%) og Frosta (16,6%). Trondheim har den laveste andelen uføretrygdede i fylket med 8,8 prosent, fulgt av Røyrvik (9,7%) og Høylandet (9,8%).

Flest kvinner

Seks av ti uføretrygdede er kvinner. Andelen uføretrygdede kvinner utgjør 13,9 prosent. Andelen blant menn er 8,6 prosent. Det siste året har det vært en økning i andelen uføretrygdede kvinner, mens andelen blant menn holder seg stabil.

I Trøndelag er det 2 273 uføre under 30 år. Antallet har økt med 27 personer siden sammen tid i fjor. Det er en økning på 1,2 prosent. I løpet av første halvår 2023 har det kommet 1 347 nye mottakere av uføretrygd. 210 Hver sjette av disse er under 30 år.

- At mange unge starter voksenlivet som uføretrygdet er en bekymring vi deler. Noen av dem skal ikke jobbe, men andre både kan og vil jobbe noe. Disse er en av våre høyest prioriterte grupper, og vi er derfor opptatt av å ta i bruk ulike tiltak og legge til rette slik at de kan komme i jobb, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Gradering

17,4 prosent av alle uføretrygdede i fylket har en gradert uføregrad. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste årene. For landet er andelen som er gradert ufør 15,6 prosent. Kun Møre og Romsdal (18,6%) har en høyere andel enn Trøndelag.

- Vi forventer at tallet på uføre øker i årene som kommer. Det er på høy tid med en skikkelig debatt om hvordan vi snur skuta, før flere - som kan og vil jobbe noe - faller utenfor, sier Aas videre.