- Arbeiderpartiet vil søke flertall for fortsatt do på de bussene hvor sjåførene mener dette er nødvendig og dette oppfattes som det beste tilbudet for de reisende, sier Fylkesordfører Tore O. Sandvik

- Det er veldig bra at AtB tar trafikksikkerheten for passasjerene på alvor, og det bør alltid vektlegges tungt, men i dette tilfellet mener vi man må avveie ulike hensyn. Hvis do på bussen hadde vært et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, burde de allerede vært stengt, og det er de jo ikke, sier Sandvik.

- Vi ønsker derfor å be AtB om å gå i dialog med selskapene og sjåførene for å finne ut hvilke strekninger det bør være do på bussene, og så sørge for at det skjer, avslutter Sandvik.