NTB

Til sammen fikk barnevernet i Trøndelag rundt 1.500 bekymringsmeldinger i løpet av perioden, opplyser Fylkesmannen i Trøndelag til Adresseavisen.

Barne- og familietjenesten i Trondheim ser nå på hvilke tiltak de kan sette inn for å hjelpe barna og familiene som er involvert i bekymringsmeldingene.

– Vi tar situasjonen veldig alvorlig og er redde for at økningen vil fortsette, sier konstituert kommunalsjef Thomas Mjølhus i barne- og familietjenesten i Trondheim til avisa.

Det var et fall i bekymringsmeldinger til barnevernet i regionen under nedstengningen i vår. Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag mener at en del av forklaringen på økningen i bekymringsmeldinger nå i høst kan være at problemene ikke ble fanget opp da barna ikke var på sine vanlige arenaer.

– Økningen vi ser nå handler blant annet om at barna tør å fortelle. De er tilbake i situasjoner der de treffer voksne de er trygge på. Det kan være lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere, trenere, sier han til Adresseavisen.