Ole Jørgen Kjellmark debuterte i Flokapanelet, der det blant annet ble diskutert åpning av Peder Hjorts grav og hvordan bli guvernør i Rotary.