Landbruksmessa Agrisjå skal avholdes 25.-27. august 2023 og nå er planleggingen og påmeldingen starter for fullt 1. september.

Nå er Trøndersk Landbruk AS klar for å arrangere ny messe etter en positiv prosess med eierne og samarbeidspartnerne for selskapet. Jomar Ertsgaard er i vår tilsatt som ny daglig leder, og han merker allerede en positiv interesse for Agrisjå 2023:

- Det er allerede stor interesse blant utstillere og aktører for å delta på Agrisjå 2023. Nå blir det viktig fremover å utvikle messen slik at den blir relevant for aktørene i landbruksfeltet, sier Erstsgaard.

Han mener interessen har flere forklaringer

- For det første så har Agrisjå en god posisjon som en av de store fagmessene for landbruket i Norge. Det nye messeområdet i 2017 ble godt mottatt av både utstillere og besøkende. Agrisjå skal fortsatt styrke seg som en fagmesse i kombinasjon med en hyggelig folkefest. Siden forrige messe har vi vært gjennom en pandemi, og med kriger ute i verden ser vi nå alle betydningen av et mangfoldig og sterkt landbruk i Norge. Agrisjå er derfor viktig som en utvikling- og formidlingsarena innenfor matproduksjon. Ellers mener Ertsgaard at det også er behov for å vise frem utstyr utover tradisjonelt lanbruksutstyr. Det kan være anleggsutstyr og vedlikeholdsmateriell da det er mange bønder som også opererer som entreprenører og håndverkere ved siden av gårdsdriften eller som har behov for slikt utstyr i egen landbruksdrift. Verktøy, hage- ved- og skogutstyr håper vi også blir godt representert på messen i 2023, sier han.

Ertsgaard understreker at Agrisjå først og fremst er en fagmesse for landbruket, men at arrangementet også har en bred publikumsappell.

- Vi håper på at det i tillegg til maskiner, utstyr og redskaper også blir ei storstilt husdyrutstilling, og et innholdsrikt fag- og kulturprogram, med et bredt spekter av deltakere innen relevante bransjer og sektorer, sier han.

Jomar Ertsgaard har overtatt som daglig leder etter Ole Teodor Hofstad. Hofstad har jobbet med landbruksmessen i ulike roller siden midten på 1980-tallet. Foto: Trøndersk Landbruk AS

Styrets leder, Jan-Yngvar Kiel ser med forventning og spenning fram til Agrisjå 2023: Arrangørselskapet Trøndersk landbruk AS vil gjøre det vi kan for at utstillere og publikum endelig kan oppleve et nytt og enda bedre Agrisjå etter lang tids venting. Landbrukets betydning i Norge og i store deler av verden har knapt nok vært større. Utviklingen innen teknologi, digitalisering og produksjonsprosesser i landbruket er i rivende utvikling. - Agrisjå 2023 vil bidra til å løfte fram dette for et bredt og fagsterkt publikum sammen med utstillerne, sier Kiel.

Mer om Agrisjå:

Agrisjå er en av landets største fagmesser for landbruk. Her samles profesjonelle bønder, kjøpelystne og skuelystne fra hele landet for å gjøre en god handel eller oppleve bredden og mangfoldet våre bygdenæringer har å by på. Samtidig er Agrisjå en stor publikumsopplevelse for store og små.

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner siden 1925, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982. I stort sett alle år har navnet vært Trøndersk Landbruk, men fra 2006 ble navnet Agrisjå. Messen er tidligere arrangert i Stjørdal sentrum, den flyttet til Frigården i 2017.

Arrangert annethvert år til og med 2008, fra 2011 ble det en messe sammen med Agrovisjon og Agroteknikk i «messetriangelet» og ble dermed hvert tredje år.

Arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS eies av Tine, Nortura, Felleskjøpet, Allskog og Sør-Trøndelag landbruksselskap sammen med flere lokale landbrukstilknyttede organisasjoner

Agrisjå – Trøndersk Landbruk AS har kontor på Kvithamar på Stjørdal sammen med andre virksomheter innenfor landbruket.

Påmelding for Agrisjå 2023 starter 1. september 2022