- På tampen av et spesielt år preget av en global pandemi, er det kanskje naturlig at man gjør sine tanker og refleksjoner. Vi i Selbuhus-konsernet er på mange måter privilegert, sett i forhold til at vi har hatt full sysselsetting, tilfredsstillende salg og økt omsetning. Dette er noe vi alle i konsernet setter veldig stor pris på i disse tider, sier Mikal Langseth som er konsernsjef i Selbuhus AS.

Mikal Langseth er konsernsjef for Selbuhus AS. Foto: Andreas Reitan

- Samtidig skal vi være ydmyk i forhold til at denne pandemien har rammet andre bransjer til dels hardt. Spesielt reiseliv (hotell/restaurant) har fått store utfordringer. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt. I en tid der vi har avlyst alle samlinger(julebord etc) før jul, føler vi at det er riktig at vi støtter opp om lokalt rammede virksomheter på en annen måte, fortsetter Langseth.

Kjøper julegaver lokalt

Alle de 90 ansatte i Selbuhus AS vil få et gavekort fra Selbusjøen Hotell & Gjestegård, der man har mulighet for å samle familien til et godt måltid når man måtte ønske. På den måten håper konsernet å bidra til at denne næringen kommer seg gjennom den krevende tiden, og at man fortsatt har en oppegående og "frisk" virksomhet når denne pandemien er over.

- Vi håper med dette og gi et signal og en oppfordring til alle om å tenke lokalt i disse tider.

Netthandel og "Tax-free" vil aldri kunne erstatte slike verdier for lokalsamfunnet, avslutter Langseth før han legger til: Vi har alle et ansvar!