Årsmøte for Røros AUF som ble avholdt 6.januar ga gode indikasjoner på et aktivt og godt politisk miljø blant unge rørosinger. Hele 30 medlemmer deltok på det digitale årsmøtet, som blant annet kunne etterhvert presentere et nytt politisk program for 2021.

I 2021 vil Røros AUF jobbe aktivt i valgkampen til stortingsvalget, ha et godt fylkessamarbeid, og fortsette å drifte Innebandy-tilbudet vårt som er gratis for ungdom på Røros. Røros AUF har den siste tiden hatt enormt store delegasjoner på både fylkesårsmøte, representantskap og landsmøtet i AUF, og satser på å fortsette dette i 2021. En større kvinnelig representasjon i både styret, og lokallaget generelt vil være en øverst prioritet. Den sosiale møteplassen Røros AUF er vil bli utviklet, og som et inkluderende, rusfritt og spennende ungdomsparti, vil vi aktivt jobbe for å skape god politikk og fellesskap med grunnlag i våre medlemmer, sier Røros AUF i en pressemelding

Det nye styret i Røros AUF består av leder Jakob Tidemann, nestleder og økonomiansvarlig Martin Hage Stjern, medlemsansvarlig m/ ansvar for Innebandy-tilbudet Petter Eide Hagen, sekretær Terje Østby, Sosiale media-ansvarlig Malin Østby og styremedlemmene Andreas Jensvold og Oliver Brean.