Stjørdal kommune har gjennom hele koronapandemien tilrådd at reiseaktivitet begrenses. Videre at denne reiseaktiviteten begrenses i stadig økende grad basert på lokal smittesituasjon.

– Kommunen har utover senkvelden i går torsdag 7. april fulgt utviklingen i Steinkjer nøye, og nå ønsker vi å komme med en sterk anmodning, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

– Det anmodes sterkt om å unngå all reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig til og fra Steinkjer, både jobbrelatert og privat. Dette med umiddelbar virkning og foreløpig fram til og med mandag 12.april, sier han videre.

– Vi ser på Steinkjer som en nabokommune fordi vi normalt har en høy reiseaktivitet oss imellom.

Anmodningen er både et resultat- og en konkretisering av allerede gjeldende råd fra Stjørdal kommune om å unngå reiser til- eller besøk fra områder med høyt smittetrykk og/eller utbruddssituasjoner.

– Vi vil være tydelige allerede nå fordi smitteoppblomstring hos oss i mellomjula lærte oss at konkrete handlinger og tid er viktige faktorer for å stoppe smitte.

Det anses viktig å gå ut med vår sterke anmodning før reiseaktiviteter fredag og inn mot helgen tar til.