NAV-kontorene opplever en eksplosiv vekst i henvendelser.

Bare i Trondheim kommune har det kommet inn nærmere 5 000 nye søknader om dagpenger under permittering de siste tre ukene.

I uke 10, 11 og 12 har det kommet 9 422 nye søknader om dagpenger i hele fylket.

Den største økningen kom inneværende uke. Da økte antall søknader fra 1 965 til 7 415. Årsaken er i all hovedsak koronapandemien.

I hele 2018 og 2019 var det henholdsvis 13 236 og 13 296 søknader om dagpenger.

Hittil i år er det registrert 13 328 , og av disse er 9 991 søknader om dagpenger grunnet permitteringer. I de to foregående åra lå dette tallet på mellom 1 500 og 2 000. Hovedandelen var da søknader om ordinære dagpenger fra arbeidssøkere som var helt eller delvis ledig.

(Pressemelding fra Nav)