Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein både i skogen og på fjellet.

- Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss. Mange av ho-dyra går i tillegg mot slutten av en lang drektighetsperiode, noe som gjør utfordringen enda større, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros kommune.

Vis hensyn

Han minner oss derfor om at det derfor må vises hensyn av alle som ferdes i skog og mark i disse tider.

- For et rådyr som får en hund eller annet etter seg kan selv 100 meter med kaving i djupsnø være nok til at det aldri klarer å hente seg inn igjen. Det er mot slutten av vinteren det virkelig røyner på, og vi ser dyr bukke under. Fallviltmannskaper i kommunene har hittil vært spesielt opptatt av viltpåkjørsler, men vil få stadig flere oppdrag med hjortevilt, og spesielt rådyr, som har gitt opp kampen.

- På vinteren virker det ofte som at hjortedyra er tammere enn ellers, og det kan være fristende å bevege seg nærme for både og se og ta bilder. Men det er en grunn til at dyra ikke så lett tar til flukten. De tar heller sjansen på nærkontakt fremfor en flukt som kan kreve livsviktig energi, derfor «trykker» de så lenge som mulig. Men nærkontakten stresser dem ikke mindre for det, påpeker Hans Iver Kojedal.

Ekstraordinær båndtvang

Det er nå innført ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Os, Røros og Holtålen kommuner. Det betyr at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Båndtvangen avgrenses til å gjelde i skogen opp til tregrensa mot fjell og gjelder alle hunder, med unntak for

- hund når den brukes i reindrift - hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste - hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter skadet eller sykt vilt - egnet jakthund som benyttes ved kvote- eller lisensjakt (ulv/jerv/gaupe)

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil 1. april 2020 da ordinær båndtvang inntrer, jf. hundeloven § 6.