Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre skrev i forrige uke et leserbrev som blant annet ble gitt ut på Nea Radio, der overskriften var – Mer lokal selvbestemmelse over snøscooterkjøring!

Tirsdag 5. mai skal Stortinget behandle saken om å fjerne 2,5 km-grensen for bruk av snøscooter til hytte og Holm Lønseth skriver i innlegget at Høyre vil la kommunene bestemme selv om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Stortingsrepresentant Heidi Greni sier hun er begeistret over at Høyre skal følge opp forslaget som skal behandles tirsdag, men hun ser ikke logikken i at partiet kommer til å stemme mot forslaget. – Det største problemet er alle innstrammingene som ligger i høringsutkastet som er sendt ut. Dette er slettes ingen liberalisering, men en knebling av lokaldemokratiet og kommunenes handlingsrom, sier hun og mener Høyres forslag er en voldsom skjerping av reglene.

I forslaget er det blant annet begrenset antall turer, krav om kjørebok, tillatelser skal kun gis for et år av gangen, det skal kun være lov å frakte tyngre bagasje og det skal ikke kunne gis kjøreløyver dersom det er leiekjørere. – At Mari Holm Lønseth klarer å selge inn dette som en liberalisering er for meg en stor gåte, sier Greni.

Hør intervju med Heidi Greni her: