Mange har latt seg skremme og provosere over hvor dårlig stand fylkesvei 30 fra Støren til Røros er denne vinteren.

Det har vært mange ulykker de siste månedene - heldigvis uten større personskader, men mange frykter dette kun er tilfeldig.

Kunne gått langt verre

Et eksempel på at det kunne gått riktig galt, var sist fredag da en personbil med to voksne og to barn kjørte nedover Gauldalen.

Ved skarpsvingen på kommunegrensa mellom Holtålen og Midtre Gauldal hadde en utenlandsk trailer problemer og stod fast på glatta. Dette er i seg selv farlig nok, men farligere skulle det bli, for trailer på vei oppover dalen, tok sjansen og kjørte forbi sin utenlandske kollega på dette svært uoversiktlige og glatte stedet, akkurat i det familien kom gjennom svingen.

– Det var centimeter om å gjøre, sier en oppskaket småbarnsfar til Nea Radio, som registrerte firmalogoen til den møtende traileren.

Dette er bare en av mange episoder på veien denne vinteren.

Nesvoldbakken

Biler med små barn i har snurret og havnet på taket og det har vært front mot front kollisjon. Heldigvis gjør tilstanden på veien at farten er lav, slik at man unngår alvorlige personskader.

Folk har også stått i timesvis i kø på grunn av trailere som har sperret veien, for det meste i Nesvoldbakken.

Firmaet som er satt til vintervedlikeholdet, sier at veidekket i utgangspunktet er så dårlig at det ikke lar seg gjøre å få den bedre. Fylkeskommunen, som nylig tok over ansvaret for veien, sier at det trønderske veinettet har et stort etterslep på vedlikehold.

Grasrotopprør

Nå er folk lei, noe lokalpolitikerne også registrerer.

Holtålen Arbeiderparti har bestemt seg for å forsøke å gjøre noe med situasjonen og kaller nå i første omgang inn til et åpent regionalt folkemøte i Hovet onsdag 11. mars.

De har invitert Pål Sture Nilsen og Bjørn Iversen som innledere. De er medlemmer i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkesting. Pål Sture Nilsen er også medlem av Trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen.

Også representanter for Lastebileierforbundet vil bli invitert til møtet.

Det sier leder i Holtålen AP - Ann Elisabeth Hansvold, som selv er livende redd når hun må bil-pendle til jobben på Røros.

Hun håper folk fra hele distriktet kommer på møtet, som er tverrpolitisk og åpent for absolutt alle som er engasjert i fylkesvei 30.

Hør intervju her: