Med forbehold om godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT, starter et nytt fagskoletilbud opp på Røros 15. september. Søknadsfristen er 15.juni.

Hvorfor studere Verdiskaping i lokalmat?

Utdanningen har som mål å gi deltagerne flere ben å stå på som lokalmatsprodusent. – Et skritt nærmere svart belte i lokalmatproduksjon, skriver Røros kommune på sine nettsider.

– Her skal man få mulighet til å lære av pionerer innenfor feltet og utveksle erfaringer med likesinnede fra hele landet.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for den som har jobbet i bransjen noen år, men som ikke har formell utdannelse. Med mer kunnskap øker bevissthet og stolthet. Fagskolen vil være med på å sikre videre utvikling av lokalmatbransjen i Norge.

Røros – midt i matfatet

Nettstedet lokalmatnorge.no skriver at de siste 20 årene så har Rørostraktene markert seg i produksjon og markedsføring av lokalmat. Flere bedrifter er etablert i de senere år, nesten uten unntak med utgangspunkt i ressurser fra egen gårdsdrift eller lokale råvarer. Gjennom målbevisst arbeid har Rørosmat SA med sine andelseiere, utviklet regionen til en av Norges ledende innenfor lokalmatproduksjon.

Lokalmatmiljøet vil være en naturlig del av undervisning i det nye fagskoletilbudet.

Fremveksten av produsenter har vært viktig for utvikling området som reiselivsmål. Rørosmat SA og Destinasjon Røros jobber tett for at lokalmat og reiseliv skal gå hånd i hånd. Lokale råvarer og produkt er en naturlig del av opplevelsen når en besøker regionen som turist og tilreisende.

I et område kjent for gruvedrift og kaldt klima, har bønder og produsenter fremmet og utviklet råvarer som vokser sakte og har rene smaker.

Gjennom studiene får du en gyllen anledning til å besøke småskalaprodusenter i Norges kanskje beste matregion. Du kan smake, se, lytte, lære og få inspirasjon til eget arbeid, skriver lokalmatnorge.no.

Ansvarlig for prosjektet er Kompetanseløft lokalmat – Reiseliv, Trondheim Fagskole.