HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap har sammen stiftet selskapet ReTrans Midt AS. Det nye selskapet skal sørge for en kostnadseffektiv innsamling av husholdningsavfall. - Tjenesten leveres til selvkost. Kvaliteten og kundeservicen skal stå i stil med både kundenes og eiernes krav og forventninger, heter det i ei pressemelding fra det nystiftede selskapet.

De tre interkommunale selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap ønsker å utnytte den store kompetansen som allerede finnes i de interkommunale selskapene og etablerer et felles transportselskap som skal stå for innsamling av avfall.

Gjennom ReTrans Midt AS er det et mål å påvirke kvaliteten positivt, blant annet gjennom å høste av stordriftsfordelene og skape forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene. Eksisterende ressurser i eierselskapene skal utnyttes gjennom utveksling av utstyr og tjenester på en effektiv og rasjonell måte.

- Vi skal sikre at tjenestene til innbyggerne blir drevet kostnadseffektivt og i tråd med forventningene hos kunder og eiere, sier styreleder i ReTrans Midt AS, Torbjørn Evjen.

ReTrans Midt AS eies av kommunene gjennom de tre selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap. For eierselskapene er det viktig å sikre en beredskap med stabile renovasjonstjenester til alle innbyggere innenfor selskapenes ansvarsområde og samtidig sikre stabile og trygge arbeidsplassene, heter det i pressemeldinga.