Ved utgangen av august er det 9 806 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 5 483 personer siden august i fjor, og 550 sist måned. Samtidig øker andelen langtidsledige.

– Trøndelag er blant fylkene i landet med lavest ledighet og vi registrer god etterspørsel etter arbeidskraft. På samme tid ser vi at andelen langtidsledige øker og dette bekymrer. Vi vet at det å være lenge utenfor arbeidsmarkedet øker risikoen for varig utenforskap, sier avdelingsdirektør i NAV Trøndelag, May Beate Haugan i en pressemelding.

I Trøndelag var det ved utgangen av august 5 089 (2,0%) helt ledige, 3 857 (1,5%) delvis ledige og 860 (0,6%) arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med forrige måned er reduksjonen størst i gruppen helt ledige (-583), mens antallet delvis ledige ligger tilnærmet i ro (-13). Antallet arbeidssøkere på tiltak øker med 46 personer i samme periode.

Andelen langtidsledige er nå 34,2 prosent, dette er en økning på 1,5 prosentpoeng siden juli. Selv om antallet langtidsledige er redusert med 113 personer fra forrige måned, men det er fortsatt 176 flere enn på samme tid i fjor.

Høyest ledighet blant menn i aldersgruppen 20-24 år

Det er nedgang i helt og delvis ledige i alle aldergrupper sammenliknet med samme måned i fjor.

Sammenlikner vi med forrige måned øker antall helt ledige noe i aldergruppen 20-24 år, i øvrige aldersgrupper er det nedgang. Den siste måneden er det reduksjon i delvis ledige i aldersgruppene under 30 år, men en økning i aldergruppene fra 30 år og over. Det er fortsatt menn i aldergruppen 20-24 år som har den høyeste andelen helt ledige (3,3%). Kvinner i alderen 30-39 år har den høyeste andelen delvis ledige (2,3%).

Mange ledige stillinger

I løpet av august er det lyst ut 4 278 stillinger i fylket. Flest stillinger er lyst ut innenfor bygg og anlegg (760), helse, pleie og omsorg (618) og butikk og salgsarbeid (552). Innenfor reiseliv og transport er det lyst ut 428 stillinger den siste måneden. Innenfor bygg og anlegg er det størst etterspørsel etter snekkere, tømrere og andre bygningsarbeidere, mens det innenfor helse, pleie og omsorg er særlig etterspørsel etter pleie og omsorgsarbeidere og sykepleiere.

– Det er nærmere 4 300 utlyste stillinger i Trøndelag den siste måneden. Vi ser at etterspørselen etter arbeidskraft er relativt høy og ligger på et høyere nivå enn på samme tid i fjor. Like gledelig er det at nesten alle kommunene i Trøndelag hadde utlyste stillinger i løpet av perioden, sier avdelingsdirektør Haugan.

Antall permitterte går ned

Ved utgangen av august er det 2 132 permitterte i Trøndelag, det er 585 færre enn foregående måned. Andelen permitterte blant helt ledige utgjør 14,5 prosent, mens for de delvis ledige utgjør andelen 36 prosent.

Store forskjeller blant kommunene

Blant kommunene i Trøndelag er det store forskjeller når det gjelder andelen helt ledige av arbeidsstyrken. Høylandet (0,3%), Lierne (0,4%) og Leka (0,8%) er kommunene med lavest andel, mens Meråker (4,1%), Verdal (2,9%) og Røyrvik (2,6%) ligger i motsatt ende av skalaen.

Trondheim 2,2 prosent

Steinkjer 2,4 prosent

Stjørdal 2,1 prosent

Levanger 2,1 prosent

Verdal 2,9 prosent

Namsos 2,0 prosent

Orkland 1,8 prosent

Melhus 2,0 prosent