Sammen med kommuneoverlegen har kriseledelsen i Røros kommune vedtatt å innføre strenge smitteverntiltak på grunn av det pågående utbruddet i kommunene Os, Tolga, Alvdal og Tynset. Disse kommunen har mange smittede og smittesituasjonen er alvorlig og uavklart i regionen. Vedtaket er gjort etter klare anbefalinger fra Statsforvalterne i Innlandet og Trøndelag.

- Vi velger å gå inn med strenge tiltak nå for å unngå et stort og langvarig utbrudd med de konsekvenser en langvarig nedstenging vil ha, skriver kommunen på sine nettsider.

Følgende tiltak gjelder fra 14.05.21 klokken 19.00 til og med 17.05.21:

  • Alle arrangementer og private samlinger avlyses, både utendørs og innendørs. Dette gjelder også 17. mai-arrangementer.

  • Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig.

  • Kun disse virksomhetene kan holde åpne, alle andre stenges:

- Matbutikker inkludert kiosker helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer - Utsalgssteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr - Salgsvirksomheter til landbruk og dyreproduksjon - Apotek - Bandasjister - Optikere - Vinmonopol - Bensinstasjoner - Lager og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomheter og liknende - Blomsterbutikker med fast utsalgssted - Treningssenter, utstyrssentralen, bibliotek og ungdommens hus holder stengt. - Kafeer og restauranter kan ha åpent for take-away. Hoteller har anledning til å servere egne gjester.

  • Påbud om bruk av munnbind innendørs på offentlig sted.

  • Det er ikke tilrådelig med reiser verken inn eller ut av regionen.

  • Vi ber også alle besøkende til våre to sykehjem om å følge gjeldene besøksregler. Det samme gjelder besøkende til omsorgsboliger.

Kommunen har et tett samarbeid med kommunene i regionen, for å samordne nødvendige tiltak.

- Som en felles bo- og arbeidsregion er det viktig at vi har de samme tiltakene. Nye felles tiltak for kommunene i regionen kan komme fra 16. mai.