Amnestys avdeling på Stjørdal markerer 60-årsdagen med blant annet å lage gule plasthjerter med budskap som fokuserer på Amnestys hjertesaker innen menneskerettigheter. På hjertene står det skrevet viktige budskap som "Rett til liv," "Mot tortur", "Rett til å søke asyl"og "Ytringsfrihet", for å nevne noen.

Ellinor Jørum Wisniewski kan fortelle at de hadde håpet å få henge hjertene i trærne i gågata, men fikk dessverre nei av Stjørdal kommune. Så i stedet vil hjertene bli å finne på et hagegjerde på en privat eiendom mellom båthavna og Molovika.

Kan endre verden

Nye retningslinjer for oljefondet har vært en viktig sak i Norge og et brev angående dette er sendt til Stortinget. En aktsomhetslov for næringslivet er også laget slik at underselskap som blir benyttet av norske selskap blir gjort oppmerksomme på menneskerettighetene. Det er viktig at de som investerer utenlands følger menneskerettighetene, sier Anne Ragnhild Vikan. Amnesty følger nøye med på land som Kina, Saudi Arabia, Iran, Irak og USA.

Nye medlemmer ønskes

Gruppa, som ble startet av elever og lærere ved Ole Vig videregående skole i 1983, består nå av rundt 10 aktive medlemmer. Amnesty Stjørdal ønsker nye medlemmer velkommen!

DU kan gjøre en forskjell

Amnesty baserer seg på ideen om at du - uansett hvem du er - kan gjøre en forskjell. Når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden!

Hør intervjuet med Amnesty avdeling Stjørdal her: