Diskusjonen på sosiale medier etter at Holtålen kommune og Coop Oppdal lanserte mulighetsstudie om riving av dagens Ålerntorg og bygging av nytt i forbindelse med etablering av Coop Extrabutikk i Ålen sentrum, er til tider intenst.

Flere av leietagerne i dagens Ålentorg har gitt uttrykk for at de føler seg forbigått i prosessen.

Noen har fått dato for når de må være ute av lokalene og en av virksomhetene har allerede flyttet ut.

Forslaget som ligger øverst i bunken og som nå skal jobbe videre med, er riving av dagens Ålentorg og bygge Extrabutikk i første etasje og flytte mange av virksomhetene som holder til i dagens Ålentorg opp i andre etasje.

Ordfører i Holtålen, Jan Arild Sivertsgård skriver i et leserinnlegg at det for han er det viktig at kommunens innbyggere deler sine meninger i forbindelse med slike prosesser.

– Alle innspill i denne saken, og i andre fremtidige saker, blir satt pris på og lest grundig.

Sivertsgård sier at bakgrunnen for muligheten «nytt Ålentorg» er at innbyggerne i Holtålen over en lengre periode har etterlyst en dagligvarebutikk i Ålen med et annet priskonsept enn Marked.

– Da Coop Oppdal tok kontakt med kommunen for å se på muligheten til å bygge en ny butikk i Ålen sentrum tilbake i 2021, var dette noe jeg og de øvrige medlemmene av formannskapet i forrige periode så på som en spennende mulighet som burde utredes grundig. Vi ba kommuneadministrasjonen bistå Coop Oppdal i utredningsarbeidet for å komme frem til ulike alternativer som sikret et best mulig resultat for vår kommune, skriver han. og legger til at han mener dette var en helt riktig avgjørelse, fordi slike utredninger gir grunnlag til å se om det er verdt å satse på.

– Og ikke minst må vi se på hvilke muligheter vi får når noen vil investere i vår kommune.

Ordføreren er også tydelig på at en eventuell ny Extra-butikk i Ålen ikke skal komme på bekostning av tjenestetilbudet som leveres til våre innbyggere.

– Ny Heksem bru og flere omsorgsleiligheter er -prosjekter, som kommunen skal gjennomføre. En ny Coop Extra-butikk som i mulighetsstudiet er et kan-prosjekt, som kommunen kanskje er med på å gjennomføre.

Tirsdag inviterte ordføreren og kommunedirektør Mona Iren Evensen Goa lokalpressen til en samtale om situasjonen.

Hør intervju her: