Førerprøvesensor og kandidat smiler fornøyd etter en godt gjennomført oppkjøring. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Statens vegvesen gjennomfører oppkjøring og teoriprøver for å sikre at alle som skal ut og kjøre på veiene våre har den nødvendige kompetansen og tryggheten som kreves. Dette er et viktig element i vårt kontinuerlige arbeid mot null drepte og hardt skadde på norske veier.

Sensorer fra Statens vegvesen gjennomførte 1644 oppkjøringer i Trøndelag i løpet av juni 2023 og 78 prosent av kandidatene besto oppkjøringen.

2001 personer tok teoriprøve ved en av trafikkstasjonene i fylket i samme tidsperiode. 56 prosent av kandidatene besto teoriprøven.

Andel som kjørte opp med automatgir i juni i Trøndelag er 52 %. I førerkortklasse B er gjennomsnittsandelen i Norge 56% og f.eks. i Trondheim er andelen på 55% i kl.B. Det er stor etterspørsel etter praktiske prøver, det er økt ventetid på oppkjøring i alle førerkortklasser i sommer.