Onsdag var filmcrew fra Concorde TV sammen med Magnus Devold på Selbu Bygdemuseum for å filme et innslag om Selbuvottene. Neste sesong av I kveld med Ylvis vil inneholde blant annet et innslag om rekorder, hvorav Selbuvottene var noe de ville ha med. Oddbjørg Øiberg fra Selbu Husflidlag møtte opp sammen med  Elisabeth Størseth og Åse Winter, og ble intervjuet av Magnus. Selv om det kanskje er en viss fare for at det kan bli en humoristisk vinkling når innslaget til slutt kommer på lufta, så var de fremmøtte på engasjert og nysgjerring.