Siste dag i den obligatoriske "folkevalgtopplæringa" på Væktarstua starter med en presentasjon av de ulike kommunale sektorene, før tidligere ordfører i Klæbu, Ivar Skei, leder to sesjoner som tar for seg temaet "sjølevaluering av rollen som politiker og habilitetsspørsmålet".

- Et viktig tema, sier ordfører Ole Bjarne Østby.