Det er stor interesse for ledige sentrumsnære boligtomter for tida.

Selbu Tomteselskap har fått utarbeidet godt med brosjyre- og reklamemateriell, og i helga hadde de travle dager under Selbumartnan.

- Vi kommer til å fortsette markedsføring av Selbu som bokommune, både lokalt, men også utenfor Selbu.

Det sier daglig leder Jon-Eirik Elvsveen, som i helga var å finne på tomteselskapets store stand under Selbumartnan. På bildet sammen med Lars Ivar Sundal fra Living Eiendom (t.h).