Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har bevilget 5,1 millioner kroner fordelt over fem år for et kompetanseløft innen lokal mat og reiseliv i rørosregionen.

- Prosjekteiere er Røros og Holtålen kommuner og målet er å etablere en landslinje for lokalmat ved Røros videregående skole. Det sier rørosordfører Hans Vintervold: