- Nu kan utvalgte risikopasienter få tredje vaksinedose mot COVID-19. De fleste vil blir kontaktet av spesialisthelsetjenesten da de har ansvaret for å identifisere risikopasienten, skriver lege Ole Dybro Kjeldsen i pressemeldingen.

Tilhører du en av gruppene av risikopasienter kan du nå bestille tredje dose via Selbu legekontors hjemmeside opplyser legekontoret. Du må imidlertid kunne forevise relevant dokumentasjon fra spesialist eller fastlege.

Følgende er oversikten som gjelder pr. 16.09.21 fra FHI:

Gruppe 1

Organtransplanterte

Benmargstransplanterte de siste 2 årene

Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.