David Engan og Stein Harry Angen fra Holtålen Næringsforening vil at Holtålen skal bli en større hyttekommune.

Engan og Angen har tatt kontakt med Holtålen kommune og lansert sine tanker. Enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken sier han setter stor pris på initiativet og 19 januar blir det et åpent møte i Hovet der tema er nettopp, Hvordan gjøre Holtålen til en attraktiv hyttekommune.

- Det er i dag nesten 1000 hytter i Holtålen der eier bor utenfor kommunen, og det er plass til mange fler, sier Morken.

David Engan sier det er viktig å definere hva innbyggerne i Holtålen skal leve av i fremtida: