Holtålen kommune er sammen med åtte andre kommuner med i samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i Sør-Trøndelag.

Hver kommune har egne fellingslag, og Holtålen ønsker nå rekruttere inntil fem nye personer til sitt fellingslag. Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder.

Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Holtålen kommunes grenser, men det kan også bli aktuelt å delta i fellingsforsøk i andre kommuner.

Det stilles en del krav søkere og opplysninger om dette får du ved å klikke deg inn på kommunens nettsider.