Skoler, barnehager, SFO, bibliotek, rådhus - ja mange av de offentlige institusjonene er i disse koronatider stengt for folk flest.

Mange frykter at skolene vil holde stengt i lang tid ennå - noe som kan få følger med tanke på pensum.

Heldigvis finnes det andre måter å tilegne seg lærdom på.

Underviser hjemmefra

Nea Radio besøkte tirsdag Hov skole i Ålen, der de fleste lærerne har hjemmekontor og underviser via datamaskin og nettet.

LITE FOLK I GANGENE VED HOV SKOLE FOR TIDEN: Fra venstre: Rektor Ann Iren Nilsen Heksem, konsulent Ellen Løberg og assisterende rektor, Eli Johanne Gundersen. Foto: Per Magne Moan

Det er med andre ord ikke så mange som har skolelokalene som arbeidssted om dagen. Men noen er det likevel - blant annet rektor Ann Iren Nilsen Heksem og assisterende rektor Eli Johanne Gundersen.

De sier at denne undervisningsformen er forholdsvis ny for de fleste og at det har vært mye å sette seg inn i de siste dagene.

Webkamera

Nilsen Heksem sier at denne måten å tilby undervisning på, kan by på en del utfordringer. Ikke minst med tanke på at det er mange webkamera som står på i hjemmene til både elever og lærere. Derfor sendte skolen nylig ut et skriv som ber folk om å være obs på dette og hun er enig i at det kan være lurt å vende kameraet vekk fra badedøra:

– Vi har sendt en beskjed hjem til alle foreldre om at elevene kan sette på kameraet uten at de er klar over det, så det kan være lurt å ta en diskusjon om dette hjemme. Det kan også være lurt å være påkledt når man kommer ut av dusjen, sier hun.

Hør intervju her:

Utfordrende

En av lærerne som sitter hjemme og underviser via nettet, er Marit Hegseth. Hun sier det har vært en bratt læringskurve også for lærerne og innrømmer at den største utfordringen har vært å gi elevene gode opplegg som kan følges opp uten den daglige kontakten.

Nea Radio fikk også en prat med læreren - via storskjerm på rektors kontor: