Koronaviruset rammer reiselivet, både i Trøndelag og i store deler av landet forøvrig. Både små og store aktører blir berørt.

Samarbeid med alle

- Derfor ønsker vi nå å jobbe med alle reiselivsaktører i regionen, og ikke bare medlemmer av destinasjonen. Vi må samarbeide, for at ikke tapet skal bli for stort for oss alle. Det er næring og arbeidsplasser det gjelder, sier Tove Martens på vegne av markedsrådet for Destinasjon Røros.

Markedsrådet ble på et møte onsdag enige om å løfte fram mangfoldet innen reiselivet i den kommende tiden.

- Her er det viktigst å skape fokus på hvilke opplevelser som faktisk er tilgjengelige, til tross for de begrensningene koronaviruset skaper, sier reiselivssjefen.

NYTT: - Vi må tenke nytt og nært, sier fra venstre Eivind Biong (salgs- og markedssjef Røros Hotell), Tove Martens (reiselivssjef Destinasjon Røros), Mali Finborud Nøren (Ren Røros Frontal) og Margit Wintervold (Ren Røros Frontal). Foto: Andreas Reitan

Avbestillinger

Både Bergstadens Hotel og Røros Hotell er hardt rammet og har i løpet av de siste døgnene mottatt mange avbestillinger. Hele reiselivet forventer en nedgang fram mot sommeren.

- I vår region har vi lite folk og god plass, og akkurat nå kan det blir vårt fortrinn, sier reiselivssjefen. - Vi må ta innover oss tapene denne situasjonen medfører, men samtidig er vår oppgave å belyse de mulighetene vi har, innenfor det rammeverket vi til enhver tid må forholde oss til. Det skal vi fokusere på framover.

Reis i Norge

Det er gitt signaler fra både Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv om at de skal ha fokus på å reise nasjonalt. Dette er noe Destinasjon Røros også kommer til å gjøre.