Resultatet av brukerundersøkelsen viser at både pasienter og pårørende generelt sett er fornøyde med tjenesten de får fra Røros kommune. Beboerne på sykehjemmet gir en helhetsvurdering på 4,8, som er litt under landsgjennomsnittet på 5,4. Helhetsvurderingen fra de pårørende er 5,1 mot landsgjennomsnittet på 5.

- Totalt sett er vi fornøyd med resultatet, sier virksomhetsleder Gonda Brouwer.

Undersøkelsen legger vekt på følgende hovedområder: resultat for beboeren, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter møter framtidens krav

Røros sykehjem er over 30 år gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav på alle områder. - Det ser vi også igjen på score av noen spørsmål. Vi er i gang med å bygge Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, hvor Røros sykehjem blir en del av. Bygningen får en standard som er tilpasset dagens og framtidens behov. For eksempel vil hver beboer få egne og bedre tilrettelagte baderom. De får også større rom, og i fellesområdene blir det flere soner der de kan trekke seg tilbake, sier Gonda Brouwer.

Trivsel og respektfull behandling

Beboerne gir uttrykk for at de er svært fornøyde med trivsel på Røros sykehjem. Trivsel har stor betydning for den enkeltes helse, sier Brouwer. De pårørende sier også at sine nærmeste får en respektfull behandling på sykehjemmet.

Jobber med bedre systemer for informasjon

Det er viktig å ha gode systemer for å formidle informasjon, og at beboere og pårørende kan ta opp ting. - Dette er vi allerede i gang med, og det er en del av handlingsplanen for de neste tre årene, sier Brouwer. - Behovet for bedre informasjon ser vi også av svarene i undersøkelsen. Både beboere og pårørende gir uttrykk for at de ikke er helt fornøyde med informasjon de får.

Tilbakemeldinger er viktig for å utvikle gode tjenester

- Vi er fornøyde med resultatene. Undersøkelsen gir oss mulighet til å forbedre våre tjenester. Vi får også nyttig kunnskap om hva beboere og pårørende er fornøyde med, og på hvilke områder vi kan bli bedre på. Samtidig gir den oss også innsikt i hva beboere og pårørende synes er viktig, sier Brouwer. 34 prosent av beboerne deltok i undersøkelsen. Halvparten av de pårørende som fikk tilsendt undersøkelsen har svart.