På et møte i dag, tirsdag, fikk smittevernansvarlig i Trondheim kommune, Eli-Anne Skaug, vite at det nå er tvil i fagmiljøene om hvorvidt testing kan fange opp virus dersom du er godt vaksinert.

– Det er ting som tyder på at det hos enkelte ikke vil vises om du har korona, fordi man har veldig god immunitet. Da kan så kroppen slå ned viruset så effektivt at du ikke rekker å få testet deg når du får symptomer.

– I tillegg kan du få svakt positivt utslag på testen, men at resultatet ikke kan sies som sikkert.

Hun mener at dette kan bety at man ikke er smittefarlig.

– Dette viser at vaksiner virker.

Du blir også ytterligere immunisert om du i tillegg har hatt koronasykdom.

Hodebry

Muligheten for at smitte kanskje ikke lar seg registrere, og at man heller ikke er smittsom, kan føre til at enkelte blir sittende i karantene eller isolasjon lengre enn de må.

– Dette skaper hodebry for oss som jobber med smittesporing. Hvordan skal vi få avklart om folk har vært smittet eller ikke?

Og selv om Skaug mener det er for tidlig å trekke konklusjoner og at man trenger flere studier, håper hun de nye funnene kan få konsekvenser for rundt isolasjon og karantenesetting og isolasjon for trippelvaksinerte.

Håper dette får konsekvenser for karanteneregler og rundt isolasjon for trippelvaksinerte.

– Jeg vil si at det er veldig Dette veldig viktig at en ser nærmere på dette, for å finne ut om det er hyppig forekommende.

Hør intervjuet i avspilleren under: