Formannskapet i Selbu sa tirsdag ja til prosjektet “Selbu sykehjem – Sykt bra”.

Det nye sykehjemmet i Selbu har hatt innkjøringsproblemer, og sykefraværet steg fra 11,7 prosent i 2020 til 17,6 prosent i fjor.

Et arbeidsmiljøprosjekt får nå tilsammen drøyt 1,6 millioner kroner fordelt på de to neste åra.

- Det startes nå, etter et enstemmig vedtak i formannskapet tirsdag, sier ordfører Ole Morten Balstad: