- Ikke la frykten ta overhånd. Det kan ødelegge ferien. Sjansen for at noe skjer med akkurat deg er liten, sier skadesjef på reise i Frende, Petter Lassen.

Han anbefaler at du følger reiserådene til UD og følger rådene til lokale myndigheter om noe skulle skje.

Mange nordmenn går på ferie med en frykt for terrorangrep i bakhodet. Hele 27 prosent sier at de er redde for terrorangrep når de er på reise. Tallene kommer fra en reiseundersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

Kvinner er mest bekymret

En god tommelfingerregel er å tenke over hva du skal gjøre hvis du havner i en farlig situasjon på et fremmed sted. Forsikringsselskapene ser hver sommer kunder som opplever ulykker, brann og naturkatastrofer.

- Hvis du vet hva du skal gjøre hvis noe skjer, er det mye enklere å klare å være rolig og ta gode avgjørelser i en stresset situasjon, sier Petter Lassen.

Kvinner er betydelig mer bekymret for terrorangrep enn menn, viser Frendeundersøkelsen. 1 av 3 kvinner sier de er redde, mens 1 av 5 menn sier det samme.

Lite sannsynlig at du blir rammet

Selskapet Sikkerhetsledelse jobber med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

- Ha et bevisst forhold til hvor du ferierer og vær observant som normalt når du er på reise. Men det er viktig å være klar over at det er liten sannsynlighet for at du skal bli direkte rammet, sier daglig leder Anders Bøe.

Han understreker at terrorangrep vil skje igjen, men at tilfeldigheter er en uhåndterlig faktor som ikke kan styres.

Dette gjør du ved angrep

Hvis et angrep skjer i nærheten av deg, er det viktig at du kommer deg bort fra området så snart som mulig. Hvis det ikke er noe sted å løpe, må du raskest mulig finne et skjulested.

- Finn dekning, lokaliser utganger, lås deg inne hvis mulig og vær stille. Sett mobilen på lydløs, sier Anders Bøe i Sikkerhetsledelse.

Hvorfor blir vi så redde?

Psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT mener vi har lett for å overvurdere sannsynligheten for at akkurat vi skal bli rammet.

- Nyheter om terrorangrep fanger oppmerksomheten fordi det er sterkt emosjonelt. Hjernen vår er bygget for overlevelse og finkjemmer omgivelsene for trusler. Hukommelsen har også en slagside mot å huske tidligere negative hendelser, slik at nyheter som dette blir lett tilgjengelig i hukommelsen, sier hun.

Et resultat av frykten kan være at folk holder seg borte fra severdigheter og opplevelser de egentlig vil ha med seg. Horverak mener det kun hjelper på kort sikt.

- På lang sikt gjør det bare at angsten opprettholdes. Da gir du forestillingen om hva som kan skje næring, og det kan igjen eskalere bekymringene. Det kan bli starten på en uheldig spiral som innskrenker livet ditt, reduserer muligheten for fine opplevelser og reduserer livskvaliteten, sier hun.

Trygghetstips til sommerferien

Vurder trusselbildet for reisen og feriestedet Planlegg ferien som normalt Tenk over hva du skal gjøre hvis noe skjer Hvis du reiser utenlands, sjekk UD sine reiseråd om destinasjonen din. Følg eventuelle råd som gis. Registrer de reisende på reiseregistrering.no. Da får du SMS-varsling med viktig informasjon hvis noe skjer.

(Kilde: Sikkerhetsledelse)

Dette gjør du hvis noe skjer

Løp vekk Trekk vekk fra trusselen/hendelsen så fort som mulig Varsle andre rundt deg Hvis det ikke er noen steder å løpe

Finn skjul Finn dekning mot skytevåpen Lokaliser utganger Lås deg inne i et rom hvis mulig Vær stille, sett telefonen på lydløs Varsle

Ring politiet på 112. Lagre gjerne nødnummeret der du er på mobilen hvis du er i utlandet. Oppgi lokasjonen din Beskriv trusselen

I etterkant av en hendelse

Varsle dine pårørende og eventuelt arbeidsgiver hjemme Følg myndighetens råd Følg med på nyhetsbildet

(Kilde: Sikkerhetsledelse)