NTE og Trønderenergi er enige om hovedprinsippene for å etablere et felles nettselskap. Et felles nettkonsern vil fra starten av ha mer enn 230.000 kunder og rundt 450 medarbeidere, og vil være Norges tredje største nettselskap basert på nettkapital.

– Energibransjen står ved et veiskille. Vi har forberedt oss i lang tid, og timingen er god for at TrønderEnergi nå gjør viktige veivalg for hva og hvordan vi skal satse fremover, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i ei pressemelding.

Lokalisering på Stjørdal

Partene er enige om at administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal.

– Valget av Stjørdal som lokasjon for det nye planlagte nettselskapet er en forretningsmessig klok beslutning som også er god i et samfunnsperspektiv. Den gleder meg selvfølgelig stort, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

Årsaken til at valget falt på Stjørdal er at det er plassert midt i regionen, og at det gir et godt utgangspunkt for videre strukturell vekst.

Ønsker større sammenslåinger på sikt

Partene har som mål å legge frem et endelig beslutningsgrunnlag for sine styrende organer innen 1. juni i 2018. Videre er målsettingen at integreringen av selskapene kan starte i andre halvår i 2018.

På sikt er ambisjonen en enda større samling av nettselskaper, fra Dovre i sør til Saltfjellet i nord.