Det dreier seg om 97.000 bilister, viser ferske tall.

– Nå vil det koste eierne 150 kroner døgnet i straffegebyr å kjøre uten forsikring for en personbil. Det vil bli svært kostbart å droppe

bilforsikringen, nesten 5000 kroner måneden. Enten tegner du forsikring nå, eller så bør du avskilte bilen din, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

På tide med endring

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler som representerer en risikofaktor på norske veier. Estimater viser at det ble utbetalt over 100 millioner kroner i fjor til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede kjøretøy eller kjøretøy som stakk av etter ulykker.

– Denne regningen blir jo egentlig betalt av de som betaler for å forsikre bilen sin, så det er på tide vi får en endring på dette. Vi forventer at antall biler uten forsikring vil gå drastisk ned i løpet av kort tid, sier Opedal.

Kan ende opp med milliongjeld

Skulle du fortsette å kjøre uten forsikring etter 1. mars risikerer du i tillegg til straffegebyret å pådra deg et stort økonomisk erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Da må tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

– Det er helt uforståelig om noen heretter tør å ta den risikoen det er å kjøre rundt uten forsikring. I verste fall kan man ende opp med erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade, sier Opedal.

Skal du unngå gebyrer må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet innen 1. mars.

Allerede fra dag én vil det bli sendt ut sms-varsel og e-mail til eierne av kjøretøy som er uten forsikring. Tre dager senere vil de som fremdeles står uten forsikring få varsling via brev.

Straffegebyrene per døgn er:

  • Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.

  • Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og

snøscooter: 150 kr.

  • Buss og lastebil: 250 kr.

Skulle du unnlate å betale de løpende gebyrutgiftene eller trafikkforsikringsavgiften, vil saken til slutt ende med rettslig inkasso.

Det er ulovlig å benytte kjøretøyet uten gyldig trafikkforsikring. Hvis det skjer en ulykke, kan eier av uforsikret kjøretøy bli straffet og holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår. Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet

på stedet ved en kontroll.

Hvordan unngå gebyr?

  • Kjøp forsikring.

  • Har du fått brev om at du ikke har gyldig forsikring, men mener at dette er feil, må du kontakte forsikringsselskapet ditt.

  • Hvis kjøretøyet ditt ikke i bruk eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen. Dersom kjøretøyet kun er i bruk deler av året må det likevel avskiltes for tiden det ikke er i bruk for å unngå å betale forsikring. Skiltene oppbevares gratis på trafikkstasjonen i seks måneder.

  • Hvis du mener at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen for å unngå gebyr.

  • Står du oppført med et kjøretøy som er stjålet, bør du kontakte politiet og sikre at det er meldt stjålet for å unngå fremtidig gebyr.

  • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding har blitt innlevert.

Ble varslet høsten 2017

Det er myndighetene som står bak gebyrordningen. Hensikten er å få ned tallet på uforsikrede, mens Trafikkforsikringsforeningen står for selve innkrevingen. Skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy fører til betydelige utgifter for forsikringsselskapene som dekker dette via Trafikkforsikringsforeningen. Disse kostnadene blir igjen fordelt på lovlydige forsikringstakere. Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Trafikkforsikringsforeningen vil kreve

inn gebyret, og innbetalte gebyr vil gå til å dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10).

I løpet av høsten 2017 ble det sendt ut informasjonsbrev til eiere av hele 115 000 kjøretøy som ikke hadde lovpålagt forsikring i orden.